Thuế đánh trên lợi nhuận là gì?

6-2-hq-san-bay-tam-son-nhat-lam-thu-tuc-hoan-thue-cho-khach_1024x681

Ngày 30 tháng 6 là thời điểm chúng ta hướng sự ý đến thuế. Và đây cũng là thời điểm ảnh hưởng lớn nhất đến sự giàu có của các nhà đầu tư. Thuế đánh trên lợi nhuận – Capital…

Xem chi tiết